ترکیب برج آزادی و بال

ترکیب برج آزادی و بال

ترکیب برج آزادی و بال

لوگو بالا نماد برج آزادی و دو بال را با هم ترکیب کرده و به شکل زیبایی در یک لوگو قرار داده است.

یکی از نکات مهم که در این طراحی لوگو قابل مشاهده است، انسجام دو نماد و نحوه ترکیب آن‌هاست. زمانی که دو نماد را در کنار هم قرار می‌دهیم باید توجه کنیم که آن دو نماد به شکلی با هم ترکیب شوند که یک لوگو واحد و منسجم را تشکیل دهند. در واقع قسمت‌های مختلف لوگو باید آن‌قدر به خوبی باهم ترکیب شوند که احساس نشود که آن‌ها از هم جدا هستند.

✨ نکته دیگری که می‌توان در این لوگو مشاهده کرد، مینیمال بودن و طراحی با کمترین پیچیدگی بصری است. برای رسیدن به این سادگی باید جزئیات نمادها را حذف کنیم و صرفا اجزایی را نگه داریم که به تشخیص مفهوم کمک می‌کنند.