سه بعدی سازی لوگو از طریق رنگ‌آمیزی

🔹 عاملی که باعث می‌شود ما اجسام را سه بعدی ببینیم، نور و سایه است. اثر نور باعث می‌شود قسمت‌هایی از تصویر روشن و قسمت هایی از تصویر تیره‌تر دیده شود، یکی از راه های ایجاد این نورپردازی، اعمال گرادینت روی شکل است.

سه بعدی سازی لوگو از طریق رنگ‌آمیزی 2

سه بعدی سازی لوگو از طریق رنگ‌آمیزی

✨ به طراحی لوگو بالا خوب دقت کنید، متوجه می‌شوید که لوگو به قسمت‌هایی مجزا تقسیم شده است (پاها، سر، شاخ) و به هر کدام از این قسمت ها گرادینتی اعمال شده که از دو رنگ تیره و روشن تشکیل شده است.

🔹 البته در این لوگو رنگ های متفاوتی به کار رفته است. شما می‌توانید لوگو را به چند بخش تقسیم کنید و به هر کدام از آن‌ها، فقط یک گرادینت یکسان اما در زاویه های مختلف بدهید که باز هم یک نتیجه‌ی سه بعدی به دست می‌آورید.

طراحی لوگو غرب تهران