طراحی کاتالوگ دوچرخه

در نگاه اول این طراحی کاتالوگ دوچرخه که وسط کاتالوگ چاپ شده، چیز خاصی به نظر نمی‌رسه و بک تبلیغ معمولیه، اما نکتۀ ظریفی داره:
این تبلیغ یک دوچرخه معمولی نیست، تبلیغ دوچرخه تاشو است!