بایگانی ماهیانه مارس 2020

انواع کاتالوگ

کاتالوگ ها غالبا به دو صورت تقسیم بندی می شوند: 🅰️ وسیله ای برای معرفی یک محصول از چندین محصول تولید شده می باشند. (تک محصولی) 🅱️ وظیفه معرفی چندین محصول جدید با عملکردهای مختلف را بر عهده دارد. (چند محصولی) 🔶 آنچه باید در یک طراحی کاتالوگ Catalog خوب منظور شود: - خلاصه ای

By |2020-06-06T18:44:56+04:30مارس 29th, 2020|طراحی کاتالوگ|

آموزش طراحی لوگو / بخش ششم

آموزش طراحی لوگو / بخش ششم مجموعه ما با خرید بخش های مختلف آموزش طراحی لوگو شرکت لیندا همه آنها را به رایگان در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار میدهد. خواهشمند است افرادی که به زبان تسلط دارند با درج ترجمه در قسمت کامنتها یا ارسال آن به ایمیل ما به همه عزیزانی که قصد

By |2020-03-26T11:28:20+04:30مارس 29th, 2020|آموزش طراحی لوگو|

آموزش طراحی لوگو / بخش پنجم

آموزش طراحی لوگو / بخش پنجم مجموعه ما با خرید بخش های مختلف آموزش طراحی لوگو شرکت لیندا همه آنها را به رایگان در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار میدهد. خواهشمند است افرادی که به زبان تسلط دارند با درج ترجمه در قسمت کامنتها یا ارسال آن به ایمیل ما به همه عزیزانی که قصد

By |2020-03-26T11:08:48+04:30مارس 28th, 2020|آموزش طراحی لوگو|

آموزش طراحی لوگو / بخش چهارم

آموزش طراحی لوگو / بخش چهارم مجموعه ما با خرید بخش های مختلف آموزش طراحی لوگو شرکت لیندا همه آنها را به رایگان در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار میدهد. خواهشمند است افرادی که به زبان تسلط دارند با درج ترجمه در قسمت کامنتها یا ارسال آن به ایمیل ما به همه عزیزانی که قصد

By |2020-03-26T11:02:51+04:30مارس 27th, 2020|آموزش طراحی لوگو|

آموزش طراحی لوگو / بخش سوم

آموزش طراحی لوگو / بخش سوم مجموعه ما با خرید بخش های مختلف آموزش طراحی لوگو شرکت لیندا همه آنها را به رایگان در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار میدهد. خواهشمند است افرادی که به زبان تسلط دارند با درج ترجمه در قسمت کامنتها یا ارسال آن به ایمیل ما به همه عزیزانی که قصد

By |2020-03-25T00:35:47+04:30مارس 26th, 2020|آموزش طراحی لوگو|

آموزش طراحی لوگو / بخش دوم

آموزش طراحی لوگو / بخش دوم مجموعه ما با خرید بخش های مختلف آموزش طراحی لوگو شرکت لیندا همه آنها را به رایگان در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار میدهد. خواهشمند است افرادی که به زبان تسلط دارند با درج ترجمه در قسمت کامنتها یا ارسال آن به ایمیل ما به همه عزیزانی که قصد

By |2020-03-25T00:38:13+04:30مارس 25th, 2020|آموزش طراحی لوگو|

آموزش طراحی لوگو / بخش اول

آموزش طراحی لوگو / بخش اول مجموعه ما با خرید بخش های مختلف آموزش طراحی لوگو شرکت لیندا همه آنها را به رایگان در اختیار شما مخاطبان عزیز قرار میدهد. خواهشمند است افرادی که به زبان تسلط دارند با درج ترجمه در قسمت کامنتها یا ارسال آن به ایمیل ما به همه عزیزانی که قصد

By |2020-03-26T11:23:10+04:30مارس 24th, 2020|آموزش طراحی لوگو|
Go to Top