طراح گرافیک

طراح گرافیک در منابع طراحی گرافیک و حتی در دیکشنری، تعریف Design و Art متفاوت است. دیزاین برای حل یک مسئله و با یک هدف خاص انجام می‌شود اما هنر برای برانگیختن تفکرات و احساسات است. 🔹 افرادی که به طراحی گرافیک به چشم یک فعالیت کم‌هزینه نگاه می‌کنند، هدف تخصصی طراحی گرافیک که همان