Project Description

طراحی لوگو شرکت الکترونیکی سقراط

حوزه فعالیت شرکت هوشمند سازی ساختمان و در زمینه الکترونیک می باشد. تاکید شرکت بر لوگوی خلاق و هوشمندانه و برند سازی بر روی خلاصه اسم بود تا راحتر به ذهن مخاطب بماند.

بنا بر این بعد از تجزیه و تحلیل مخاطبان لوگو و همچنین رقبا و سایر شرکت های رقیب در داخل و خارج، شروع به ایده پردازی نمود هایم و در نهایت بعد از اتودهای مختلف تصمیم بر این شد که اسم برند در داخل خطوط الکترونیکی اجرا شود. که در فیلم میتوانید نتیجه را ببینید

مطالب بیشتر

قیمت طراحی لوگو
طراحی لوگو