بررسی تاثیر طراحی لوگو بر اثربخشی تبلیغات

بررسی تاثیر طراحی لوگو بر اثربخشی تبلیغات شادی رحمت پناهی استاد راهنما: دکتر اسماعیل رمضانپور مطالعه موردی : ال جی هویت برند درواقع جوهر اصلی هر برند است . هر شرکت با تعریف هویت برند خود این پیام را به شرکای تجاری، مشتریان و کارکنان سازمان خود می دهد که ما چگونه سازمانی و با