توقیف لوگو استقلال

توقیف لوگو استقلال در خبرها آمده لوگو باشگاه استقلال توسط يكي از طلبكاران و بابت بدهی ۳۰۰ میلیون تومانی توقیف شده است. اینکه این طلبکار کیست؟ و علت بدهی چیست؟ بماند!!!!! توقیف لوگو استقلال اما این بدهی بابت يک چك به امضاي فتح الله زاده و رضايي است و حالا پای لوگو به