شکایت دختر بروس لی از یک رستوران زنجیره‌ای چینی

شکایت دختر بروس لی از یک رستوران زنجیره‌ای چینی شکایت دختر بروس لی از یک رستوران زنجیره‌ای چینی دختر بروس لی از یک رستوران زنجیره‌ای چینی به‌دلیل استفاده از عکس ستاره کونگ‌فو در طراحی لوگو خود، شکایت کرده و خواهان دریافت غرامت ۲۱۰ میلیون یوانی معادل ۳۰ میلیون دلار شده است. در هنگام طراحی لوگو