طراحی لوگو نگارخانه تهران

طراحی لوگو نگارخانه تهران طراحی لوگو توسط صداقت جباری انجام شده و سال طراحی  ۱۳۷۳ می باشد در توضیح لوگو بایستی گفت که استفاده از فونت به خوبی انجام شده، و از هارمونی مناسبی برخوردار است.