چرا لوگو Benz و Audi در حلقه های دایره ای هستند هستند؟

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید مفهوم دایره در طراحی لوگو بنز و آئودی چیست. چهار حلقه آرم آئودی هر یک نمایانگر یکی از چهار شرکت اتومبیل است که به منظور ایجاد شرکت پیشیبانی آئودی یعنی Auto Union ، بهم پیوسته اند. در واقع در دایره نماد هر یک از چهار شرکت هستند.