طراحی لگو و یا طراحی لوگو

  امروز کاملا به طور اتفاقی در تماس یکی از مشتریان متوجه این موضوع شدم که برخی طراحی لگو را صحیح می دانند و فکر میکنند که طراحی لوگو با طراحی لگو یکی است. داستان هم از آنجا شروع شد که یکی از مشتریان فرم ثبت سفارش طراحی لوگو را پر کرده بود