موشن گرافیک لوگو

طراحی لوگو از ظرافت بسیار بالایی برخوردار است، با موشن گرافیک لوگو می توان این ظرافت را چندین برابر کرد. هدف اصلی یک لوگو ایجاد آگاهی از برند است و اضافه کردن حرکت به آن توجه را افزایش می دهد. وقتی که یک لوگو جلب توجه کرد  شانس بیشتری برای موفقیت وجود دارد ، زیرا