چگونه  لوگو مناسب را تشخیص دهیم؟

چگونه  لوگو مناسب را تشخیص دهیم؟ تشخیص لوگو مناسب برای هر برندی نیاز اولیه می باشد. آرم یا لوگو نمایش دهنده نمادین از تصویر شرکت یا محصول و یا خدمات است. یكی از مهمترین كاركردهای این لوگو ، شناسایی است، بدین معنی که مخاطبان راحتر شما را به ذهن بسپارند. و محصولات مشابه شما را