کتاب‌ کار طراحی لوگو

کتاب‌ کار طراحی لوگو این مجموعه بر خلق طراحی‌های قدرتمند لوگو و پاسخ به پرسش «چه‌چیزی باعث تاثیر لوگو می‌شود؟» تمرکز دارد. 245 صفحه 52 مگابایت مناسب برای آموزش های اولیه طراحی لوگو به زبان انگلیسی