تیم اجرای ما

تیم اجرایی ما در ذیل آماده هستند که کلیه خدمات طراحی، گرافیک و تبلیغات را به شما ارائه دهند. هر یک از اعضای ما در یه رشته به صورت تخصصی فعالیت می نمایند. یعنی در زمینه طراحی لوگو و طراحی کاتالوگ

Helen Parkins
Helen Parkinsطراحی لوگو
Eric Widget
Eric Widgetطراحی کاتالوگ
Jason Response
Jason Responseطراحی لوگو
Dylan Meringue
Dylan Meringueطراحی کاتالوگ
Will Barrow
Will Barrowطراح لوگو
Indigo Violet
Indigo Violetطراحی لوگو
Gordon Norman
Gordon Normanطراحی کاتالوگ
Richard Tea
Richard Teaطراح پوستر

Join The 540,000+ Satisfied Customers!

BUY AVADA NOW!