Project Description

ترکیب حرف b، برگ و لوله آزمایش

ترکیب حرف b، برگ و لوله آزمایش

ترکیب حرف b، برگ و لوله آزمایش

در طراحی لوگو بالا که برای شرکت Bioteen است مشاهده می‌کنیم که طراح (خانم مهلا ادهمی) حرف اول نام این شرکت را با نمادهای مرتبط با آن ترکیب کرده است. نحوه ترکیب به این صورت بوده که انتهای حرف b به لوله آزمایش تشبیه شده و در فضای خالی بالای دایره b، یک برگ قرار داده شده است.

نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که ‌می‌توانیم مونوگرام های ترکیبی زیبایی را با این روش طراحی کنیم. یعنی بخشی از حرف مورد نظر را با نمادی مرتبط جایگزین کنیم.