Project Description

ارتش سنگاپور برای تشویق جوانان برای پیوستن به نیروی دریایی، این طراحی بروشور خلاقانه که توسط آژانس معروف ساچی اند ساچی، طراحی شده، را برای بیش از 6 هزار خانواده سنگاپوری فرستاد. قطعا کسانی که این بروشور را باز می کنند، حس متفاوتی (نسبت به بروشورهایی که تا کنون دیده اند) را تجربه خواهند کرد، یک حس و تجربه بیادماندنی!