Project Description

طراحی بروشور شرکت ویکا

طراحی بروشور متفاوت شرکت آلمانی ویکا که یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه تولید دستگاههای اندازه‌گیری دما و فشار است.

بروشوری که به نوعی می‌شود آن را یک تبلیغ تعاملی حساب کرد، مخاطب از کشف شیوه کار کردن آن و ورق زدنش لذت می‌برد!

این شرکت هم روش خلاقانه را در طراحی کاتالوگ و طراحی پوستر نیز در پیش گرفته، که سعی می کنیم در زمانهای بعدی نمونه آنها را قرار دهیم