Project Description

طراحی خلاقانه لوگو b

طراحی خلاقانه لوگو b

طراحی خلاقانه لوگو b

طراحی خلاقانه لوگو b ، در این طراحی لوگو از ایده پرنده و استفاده از فضای منفی کلمه b به زیبایی و حرفه ای در آمده و یک لوگو حرفه ای و زیبا به وجود آمده