Project Description

طراحی لوگو خلاقانه s

طراحی لوگو خلاقانه s

طراحی لوگو خلاقانه s

🔹 در طراحی لوگو مونوگرام بالا، بیشتر از اینکه روی خوانایی حرف S تاکید شود، روی اشکال هندسی و بخش تصویری لوگو تاکید شده است. این که کدام ویژگی در لوگو اهمیت بیشتری داشته باشد، برای هر کسب و کار و هر لوگو متفاوت است و بستگی به نظر طراح و کارفرما دارد.