Project Description

طراحی لوگو شرکت بازرگانی جاده ابریشم

شرکت انگلیسی  silk road trade یک شرکت بازرگانی است که در انگلیس و ترکیه فعالیت می کند. فعالیت شرکت در زمینه لوازم خودرو می باشد. درخواست مشتری طراحی لوگو با استفاده از سه حرف اول شرکت و ساده بودن طرح بود.

طراحی لوگو شرکت بازرگانی جاده ابریشم

طراحی لوگو شرکت بازرگانی جاده ابریشم

در طراحی لوگو همیشه نیاز به انجام کارهای خاص نیست، برخی اوقات با یک کار ساده، خلاقیت بسیاری در طرح به وجود خواهد آمد. با توجه به خواست مشتری بر استفاده از سه حرف اول، و همچنین حوزه فعالیت آن یعنی خودرو و نام شرکت که بازرگانی جاده ابریشم می باشد، ما در آژانس تبلیغاتی دارابی با سه حرف ساده و خوانا و اضافه کردن یک خط چین بسیار ساده تمام موضوع، نام و فعالیت شرکت را برای مخاطب نمایان کرده و نهایت سادگی را نیز رعایت نمودیم.

سفارش دهنده شرکت silk road trade انگلستان

طراحی لوگو مریم نورستی زاده