Project Description

طراحی لوگو پرنده و F

طراحی لوگو پرنده و F

طراحی لوگو پرنده و F

در طراحی لوگو بالا اثر مهلا ادهمی حرف F با نماد یک پرنده به شکل خلاقانه‌ای ترکیب شده است. به منحنی‌های این لوگو دقت کنید، متوجه می‌شوید که منحنی حرف F و بدن پرنده با هم تناسب زیبایی را ایجاد کرده اند. پیدا کردن و ایجاد این تناسب‌ها باعث چشم‌نوازتر شدن یک لوگو می‌شود. اگر به بال های این پرنده دقت کنید، میبینید که طراح با ایجاد سایه روشن، حالت سه‌بعدی پنهانی را ایجاده کرده است.