Project Description

طراحی لوگو Paper

طراحی لوگو Paper

طراحی لوگو Paper

در طراحی لوگو بالا با دو شکل هندسی شکل کاغذ و حرف P به تصویر کشیده شده است. ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که طراح می‌توانسته اجزای دیگری هم به لوگو اضافه کند اما طبق قانون «لوگو را تا حد امکان ساده نگه دارید» این کار را نکرده است.

برای نمایش سه بعدی بودن به سادگی از دو رنگ برای دو قسمت متفاوت استفاده شده است. این دو رنگ هر دو از پایه آبی تشکیل شده است اما میزان روشنایی آن‌ها متفاوت است. در واقعیت هم همین روشنایی باعث ایجاد سه‌بعدی بودن می‌شود.