Project Description

طراحی کاتالوگ شرکت فکور مغناطیس

شرکت فکور مغناطیس اسپادانا یکی از برندهای مطرح و بنام در زمینه معدن و تجهیزات معدنی می باشد که یکی از محصولات آنها تجهیزات انتقال مواد می باشد. طراحی کاتالوگ ذیل نیز برای این تجهیزات می باشد که در 12 صفحه طراحی شده است و شما جلد آن را می بینید. البته برای سالهای مختلف ورژن های مختلفی تولید شده که به ترتیب آنها را نیز درج خواهیم کرد.

طراحی کاتالوگ شرکت فکور مغناطیس

طراحی کاتالوگ شرکت فکور مغناطیس