‌طراحی لوگو تایپ هشت

طراحی لوگو تایپ هشت

طراحی لوگو تایپ هشت

ترکیب خطوط خوشنویسی سنتی ایرانی مثل ثلث و نستعلیق با خلاقیت طراح نتیجه بسیار زیبایی ایجاد می‌کند. در این طرح، طراح با توجه به استفاده از فونت خاص برای طراحی لوگو بهترین حالت را برای طراحی لوگو فارسی بدست آورده است.

در این لوگو برای زیبایی بیشتر از تزئیناتی مثل حرکت گذاری استفاده شده است. همچنین به انحنای انتهایی حرف ت دقت کنید که چگونه باعث زیباتر شدن لوگو شده است.