طراحی پوستر شرکت کوکاکولا

طراحی پوستر شرکت کوکاکولا

طراحی پوستر شرکت کوکاکولا

در طراحی پوستر بالا از شرکت کوکاکولا، از نور خورشید در حال غروب کردن استفاده شده است تا شکل یک شیشه نوشابه ساخته شود. اینکه دنیای بصری اطرافمان را به شکل دیگری تعبیر کنیم، کاری است که نیازمند تفکر و دیدن ایده های زیاد است. نتیجه این تفکر می‌تواند پوستری بسیار خلاقانه باشد. برای رسیدن به اینطور ایده‌هایی، طراح باید ذهنیتی تخیلی و انتزاعی داشته باشد، به همین دلیل است که بسیاری از طراحان گرافیک مسائل را به شکلی متفاوت از سایر افراد می‌بینند و درک می‌کنند.