Project Description

طراحی لوگو و تصویرسازی خطی

طراحی لوگو و تصویرسازی خطی

طراحی لوگو و تصویرسازی خطی

در تصویر بالا طراحی لوگو را مشاهده می‌کنیم که صرفا با استفاده از خطوط، تصویر دریا و کشتی را به وجود آورده است. این نوع لوگوها به دلیل اینکه معمولا مینیمال هستند و جزئیات اضافی در آن‌ها حذف می‌شوند، احساس مدرن بودن را منتقل می‌کنند.

طراحی لوگو الفاخر

لوگو الفاخر

نمونه بالا نیز یکی از طراحی های آژانس تبلیغاتی دارابی است که برای یک شرکت عمانی انجام شده و نمونه بسیار جذاب و فاخری است