طراحی پوستر برای امنیت زنان

سیستم حمل‌ونقل عمومی فرانسه، برای زنان امن نیست و آنان مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند، به شکلی که در سال ۲۰۱۶ حدود ۸۷ درصد زنان شرکت‌کننده در یک نظرسنجی، اعلام کردند که در این سیستم مورد آزار جنسی و حتی تجاوز قرار گرفته‌اند. کمپین پیش‌رو در همین رابطه منتشر شده و عدم امنیت جسمی و روحی زنانی که از سیستم حمل‌و‌نقل عمومی استفاده می‌کنند را با قرار دادن آنان در یک محیط وحشی و خطرناک نشان داده است.

در طراحی پوستر دقت کنید و ظرافت های مختلف را ببینید. طراحی لوگو در جای مناسب، رنگ و شکل در بهترین حالت و … جالب اینجاست که همین موضوعات در طراحی کاتالوگ نیز استفاده شده و برای عموم مردم استفاده گردیده است.