کاتالوگ ها غالبا به دو صورت تقسیم بندی می شوند:

🅰️ وسیله ای برای معرفی یک محصول از چندین محصول تولید شده می باشند. (تک محصولی)
🅱️ وظیفه معرفی چندین محصول جدید با عملکردهای مختلف را بر عهده دارد. (چند محصولی)

🔶 آنچه باید در یک طراحی کاتالوگ Catalog خوب منظور شود:
– خلاصه ای از معرفی نام و عملکرد کارخانه تولیدی و شناساندن فعالیت ها در شروع مباحث کاتالوگ.

– معرفی امتیازات و رتبه های تولید (استاندارد – ایزوهای موجود) و…

– معرفی هر چه بیشتر در خصوص جدیدترین و بهترین ساخته ها و خدمات.

– دادن اطلاعات و راهنمایی صحیح به پیام گیرها به جهت مشخصات فنی – خدمات ارایه شده – قابلیت های خاص و وجه تمایز آن نسبت به تولیدات متشابه، چه در تولیدات گذشته کارخانه و یا آنچه در بازار فعلی موجود می با شد.

– وجود تصاویر و متون نوشتاری در کاتالوگ میزان تصمیم گیری و انتخاب صحیح را برای مخاطب سهل و آسان می کند و اوست که با دیدن و خواندن موارد فوق به زمان انتخاب و تصمیم خود سرعت می بخشد.

– کاتالوگ دید مقایسه ای به وجود می آورد. بدین صورت که پیام گیر و یا مخاطبین از بین چند محصول معرفی شده به جهت مدل – کیفیت – کاربری – استحکام و از همه مهم تر هزینه برنامه ریزی شده جهت خرید و غیره، بتواند یکی را که با شرایط او سازگار است انتخاب و خریداری کند.

– با درج آدرس، تلفن و آدرس اینترنتی، بتوان شناخت بیشتر را برای مخاطب فراهم کند.