بمان طراحی لوگو

بمان طراحی لوگو!!!!! جمله تعجب آوریست؟ خیر، بمان طراحی لوگو، این نه تنها خواست بسیاری از کارفرمایان است، بلکه ماندگاری لوگو برای بسیاری از طراحان لوگو نیز مهم است. چه بسا که افراد و شرکت های مختلف با هزینه های مالی کم و زیاد، هزینه های زمانی، هزینه های معنوی و بسیاری موارد دیگر بعد از مدتی استفاده از طراحی لوگو خود دچار تناقض در طرح شده و به دنبال تغییر آن هستند.

اینجاست که بمان طراحی لوگو بر سر زبان کارفرمایان است چون تغییر در لوگو اگر هزینه های معنوی نداشته باشد، قطعا هزینه های مادی دارد. بنابراین بایستی فاکتورهای طراحی لوگو را به درستی اجرا کنید تا لوگو شما مانا و ماندگار شود در غیر این صورت بایستی بعد از چندین سال و یا ماه ملتمسانه به لوگو خود بفرمائید

“بمان طراحی لوگو”

برای اینکه به این مشکل بر نخورید برخی از مهم ترین موارد طراحی لوگو را به شما یاد آور میشوم.

ساده طراحی کنید

هرچه لوگو ساده تر طراحی شود راحت تر قابل تشخیص است. برای مثال لوگوی Nike یکی از ساده ترین لوگو های دنیاست که در عین حال به راحتی قابل شناسایی و تشخیص است.

طراحی لوگو، باید معنا و مفهوم را برساند

هدف لوگو این است که یک مفهومی را به مخاطب ارائه دهد. لوگو باید بیانگر شغل، خدمت، هویت و ارزش های یک مجموعه باشد. به همین دلیل است که پشت هر لوگویی یک معنا یا مفهومی پنهان است. به همین دلیل لوگو‌هایی که صرفا به عنوان یک شکل طراحی می شوند و معنا و مفهومی ندارند، از هیچ ارزشی برخوردار نیستند.

به راحتی دیده شود

در طراحی لوگو باید به مفهوم متمرکز شد و لوگو بایستی یک داستان واحد داشته باشد و در اکثر موارد باید به شکلی بدون عارضه باشند. این امر به این دلیل است که باید از یک نماد در وب سایت و حتی در یک نوار مرورگر تا علامت بزرگ در یک ساختمان یا بیلبورد، در اندازه های مختلف و در طیف وسیعی از برنامه ها استفاده شود و کارایی داشته باشد.

اینستاگرام