تاکید روی زاویه قلم در طراحی لوگو

تاکید روی زاویه قلم در طراحی لوگو

تاکید روی زاویه قلم در طراحی لوگو

تاکید روی زاویه قلم در طراحی لوگو یکی از ویژگی‌های اصلی خط است و در واقع چگونگی شروع قلم را تعیین می‌کند. خطوط مختلف در تایپوگرافی و خوشنویسی، زوایای مختلفی دارند.

و اما یکی از تکنیک‌های طراحی لوگو Emphasize است. یعنی تاکید کردن و اهمیت بخشی به یک موضوع در لوگو. نتیجه‌گیری ‌ای که می‌توان از دو پاراگراف بالا انجام داد این است که می‌توانیم روی زاویه خاصی از قلم در لوگوتایپ تاکید کنیم، به این معنی که مشخصا تمامی حروف را با زاویه خاصی برش دهیم و این موضوع را برجسته کنیم.

همچنین می‌توان این کار را روی چیزهای دیگر نیز انجام داد. به عنوان مثال تمام حروف را به شکل خاصی بنویسیم و مشخصا این شکل و روش طراحی را در لوگو برجسته کنیم. به این تکنیک، ایجاد ریتم در لوگو نیز می‌گویند.