ترکیب خلاقانه پرنده و برگ

ترکیب خلاقانه پرنده و برگ

ترکیب خلاقانه پرنده و برگ

در طراحی لوگو بالا می‌بینیم که طراح به جای بال کبوتر، از برگ استفاده کرده است. نکته مهم در اینطور ترکیب ها این است که فرایند جابجایی باعث نشود که دیگر نماد اصلی تشخیص داده نشود. مثلا در همین لوگو اگر طراح به جای برگ از یک نماد مربعی شکل استفاده کرده بود، نمی‌توانست شکل پرنده را کامل کند. دلیل زیبایی این لوگو، شباهت فرم هندسی بال پرنده و برگ است.