ترکیب کتاب و چادر کمپ در لوگو

ترکیب کتاب و چادر کمپ در لوگو 1

در طراحی لوگو خلاقانه CampBook، طراح، کتابی برعکس را به چادر کمپ تشبیه کرده است. چندین نکته در این لوگو قابل ذکر است:

1- تفکر خلاقانه ای که باعث شده تا این لوگو به وجود آید، حاصل از نگاه متفاوت طراح لوگو به کتاب است. اگر متفاوت از سایرین به موضوعات نگاه کنید اینطور خلاقیت‌هایی را می‌توانید به وجود بیاورید.

2- طراح برای نشان دادن این مفهوم بسیار مینیمال و ساده طراحی کرده است و هیچ عنصر اضافی غیر از کتاب در لوگو به کار نبرده است.

3- برای بهتر نمایش دادن صفحات کتاب، رنگ‌های متفاوتی برای هر صفحه در نظر گرفته شده است. اما می خواستیم لوگوی تک رنگی طراحی کنیم، باید بین هر صفحه و صفحه بعد، یک برش و فضای خالی ایجاد می‌کردیم.