خوشنویسی انگلیسی Script

خوشنویسی انگلیسی Script 2

خط خوشنویسی انگلیسی که به Script معروف هست، نقطه شروع بسیاری از لوگوها بوده است (مثلا اینستاگرام، پینترست، کوکاکولا و …)

برای طراحی این نوع لوگوها بهترین کار این است که ابتدا الگوهایی برای حروف داشته باشیم، این الگوها می‌توانند لوگوهای دیگر باشند که در صفحه طراحی لوگو سایت ما و یا اینترنت وجود دارد یا فونت‌های آماده باشد.

سپس روی کاغذ سعی کنیم اسکلت حروف را طراحی کنیم و بعد خطوط را پر رنگ و ضخیم تر کنیم. بعد از تعدادی اتود، طرحی که بیشتر به دلمان نشسته است را به شکلی بهتر روی کاغذی سفید بکشیم (در این مرحله می‌توانیم از خطوط کرسی و خطوط راهنما استفاده کنیم) سپس از آن عکس یا اسکن تهیه کنیم و در ایلوستریتور یا کورل آن را طراحی کنیم.