طراحی لوگو خاتون

طراحی لوگو خاتون اثر “استودیو طراحی گرافیک‌ها” برای موسسه فرهنگی هنری خاتون طراحی شده است. چیزی که من را جذب این لوگو می‌کند، انحناهای زیبایی است که طراح در حروف به وجود آورده و باعث شده تا یک ریتم خاص منحنی شکلی در لوگو به وجود بیاید.

توزیع متوازن وزن لوگو در همه قسمت‌های آن، باعث شده تا هیچ سنگینی در یک طرف لوگو ایجاد نشود. نقاط خ و ت که روی هم قرار گرفته‌اند، به زیبایی بیشتر کار کطراحی لوگو خاتون 1مک کرده اند.