طراحی کاتالوگ جذاب DHL

در این طراحی کاتالوگ DHL ، خیلی ساده و خلاقانه نشان می‌دهد بسته‌های پستی به وسیله این شرکت بسیار سریع به مقصد می‌رسند. تصویر بستۀ DHL روی طلق شفاف چاپ شده، وقتی کسی کاتالوگ را ورق می‌زند، بسته از دست فرستنده در چین به گیرنده در آمریکا تحویل داده می‌شود و برعکس!

طراحی کاتالوگ جذاب DHL