لوگو موشن مایکروسافت

انیمیت اجزای لوگو در موشن گرافی لوگو، یکی از کارهایی است که می‌توان در ایجاد لوگو موشن انجام داد، و با به حرکت درآوردن قسمت‌های مختلف لوگو ایجاد می شود.

در ویدیو بالا می‌بینیم که چهار مربع تشکیل دهنده لوگو مایکروسافت انیمیت شده است و پس از آن کلمه Microsoft هم با حرکت جالبی از راه می‌رسد.