نمونه لوگو B 1

در تصویر بالا 12 نمونه لوگو B مختلف و سه بعدی از مونوگرام های حروف B و E مشاهده می‌کنیم. برای طراحی لوگوهای سه بعدی و ایزومتریک باید بتوانید مکعب، مکعب مستطیل و حجم‌های مختلف را ایجاد کنید. این کار را می‌توانید با دیدن ایده‌ها و طرح‌های سه‌بعدی یاد بگیرید. با ایده گرفتن از لوگوهای بالا می‌توانید حروف دیگری را به این شکل طراحی کنید.