کنتراست یا تضاد رنگ در طراحی کاتالوگ

🔻 کنتراست یا تضاد رنگ چه اهمیتی در طراحی کاتالوگ دارد؟

🔹 ایجاد کنتراست رنگی یکی از راه‌های خوب جذب نگاه مخاطب است. کنتراست یعنی تضاد رنگ که باعث ایجاد توجه در تصویر می‌شود و یکی از اصول طراحی است.

🔸 در طراحی کاتالوگ می‌بینیم که طراح با استفاده از دو رنگ تیره و‌ روشن و ایجاد شکل‌هایی مشابه با این دو رنگ، یک کنتراست بسیار خوب ایجاد کرده است.

🔹 کنتراست در نوشتن متن  کاتالوگ بسیار اهمیت پیدا می‌کند. متن و پس‌زمینه‌ی آن باید تفاوت خوبی داشته باشند تا خوانایی متن حفظ شود.