طراحی لوگو حرف G بصورت حرفه‌ای
در نرم افزار ایلستریتور