طراحی لوگو هترا (مجموعه لباس زنانه)

طراحی لوگو مهدی ارشادی

سال طراحی ۱۳۹۷

طراحی لوگو هترا