طراحی لوگو پزشکی+70 نمونه خلاق

طراحی لوگو پزشکی و یا سایر زیر مجموعه های پزشکی مانند طراحی لوگو تجهیزات پزشکی یا لوگو داروخانه و …. با توجه به تخصصی بودن موضوع از یک سو از سمت دیگر مخاطب محور بودن آن باعث حساسیت در طراحی لوگو پزشکی میگردد.

برای طراحی لوگو  پزشکی به صورت عمومی موارد ذیل را بایستی رعایت نمائید:

در مورد مخاطبان خود تحقیق کنید.

ساخت لوگوی پزشکی فقط به معنای ایجاد تصویری جذاب نیست. بلکه هدف اصلی شما ایجاد برند است. بنابر این شما باید بین شرکت و مخاطبان هدف خود ارتباط برقرار کنید. به همین دلیل تحقیقات بازار مهم است. به شدت توصیه می شود مشتری را در این مرحله درگیر کنید .

کلیشه ای رفتار نکنید

در لوگو های پزشکی سعی کنید  از حالت کلیشه ای جدا شده و سوار بر موج سبکهای نوین طراحی حرکت کنید. این کار باعث می شود از تکرار و یکنواختی کارها جدا شده و نمونه های خوبی تهیه شود. حتی در طراحی نمونه مهر تجهیزات پزشکی سعی کنید این روند را رعایت نمائید.

 

درباره فونتها خود با دقت تصمیم بگیرید

تایپوگرافی مطمئناً یک عنصر اصلی برای یک لوگو موفق است. دو گزینه اصلی برای این کار وجود دارد: یک فونت سفارشی طراحی کنید یا از یک فونت آماده استفاده کنید. اگر فونت خود را طراحی می کنید ، از ایجاد بیش از حد تغییرات و ناخوانایی فونت جلوگیری کنید. درعوض ، آن را ساده و قابل خواندن نگه دارید.