‌چه لوگوهایی در جذب مخاطب بهتر عمل می‌کنند؟


بسیاری از صاحب کسب و کارها احساس می‌کنند که طراحی لوگو پیچیده و شلوغ جذاب تر است اما واقعیت این است که لوگوهای مینیمال که با استفاده از کمترین پیچیدگی‌های بصری طراحی شده اند، بهترین لوگوها در جذب مخاطب هستند.

عده ای دیگر بر این باوند که حتما بایستی در طراحی لوگو خو نماد و نشانی از شرکت باشد، اما این موضوع هم قطعی نیست.

مهم ترین دلیل سادگی و خلاقیت است و این دو شرط مهمترین عامل در جذب مخاطب است