تصویر سازی در کاتالوگ

تصویرسازان حرفه‌ای این توانایی را دارند از طریق آثارشان، مباحث و مفاهیم پیچیده و دشوار را بشکافند و آنها را به شکل ساده و قابل فهم توضیح دهند، بدون آنکه مفهوم آن را تقلیل دهند. بنابر این در طراحی کاتالوگ بسیار مهم است که از تصویر سازی استفاده نمائیم.«استفان اشمیتز» یکی از آنهاست، یک تصویرساز مفهومی اهل سوییس. او از رنگ‌ها، شکل‌ها و نورها برای روایت داستانهای پیچیده استفاده می‌کند. تصویرسازی‌هایش که با فضایی سورآل عرضه می‌شود، از غنای بصری بالایی برخوردار است و مخاطب را به فکر فرو می‌برد.